RSS
A+

Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014

Lai veicinātu jaunu Latvijas tūrisma produktu attīstību un popularizētu veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) izsludina konkursu „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014”.

Konkursā var pieteikt tūrisma produktus, kuri ieviesti tirgū, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta persona, kas radījusi tūrisma produktu un/vai sekmē tā attīstību, un atbilst nosacījumiem, kuri sīki aprakstīti konkursa nolikumā, kas pieejams TAVA mājas lapā www.tava.gov.lv. (sk. pielikumus!) Konkursa nolikumu var saņemt arī personīgi TAVA telpās Brīvības ielā 55, Rīgā, vai nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: inese.sirava@latvia.travel

Konkurss tiek organizēts četrās kategorijās: kultūras tūrisms, dabas tūrisms, aktīvais tūrisms, veselības un labjūtes tūrisms.

Galvenā balva, ko piešķirs visās četrās kategorijās, būs piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienā divām personām uz kādu no Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā minētajām prioritārajām mērķa tirgus valstīm.

Konkurss noritēs divās kārtās. Visi dalībnieki, kas tiks atlasīti uz konkursa otro kārtu, saņems veicināšanas balvas.

Pieteiktie tūrisma produkti tiks vērtēti pēc sešiem kritērijiem – pēc atbilstības ilgtspējīga tūrisma pamatprincipiem, pēc produkta eksportspējas, pēc atbilstības inovatīva tūrisma produkta  pamatprincipiem, pēc kvalitātes, pēc atbilstības augstas pievienotās vērtības tūrisma produktam, kā arī pēc atbilstības tūrisma produktam, kas paredz iespēju tūristam līdzdarboties un gūt šādu pieredzi.

Konkursa uzvarētājus noteiks TAVA direktora izveidota komisija.

Uzvarētāji tiks pasludināti TAVA mājas lapā www.tava.gov.lvun informēti arī personīgi.

Pieteikumu uz konkursu var iesniegt elektroniski (sūtot uz e-pastu inese.sirava@latvia.travel), pa pastu vai personīgi TAVA birojā var iesniegt līdz šā gada 25.septembrim plkst. 12.00.

 

Papildus informācija par konkursu:

Inese Šīrava

Tūrisma attīstības valsts aģentūras

Produktu attīstības vecākā eksperte

E-pasts: inese.sirava@latvia.travel     

Tel. 67358151


Saistītās ziņas:

Konkursa "Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014" uzvarētāji ir noskaidroti (21.11.2014.) 

TAVA „Latvijas Tūrisma forumā” nosauc konkursu uzvarētājus un kvalitātes zīmes ieguvējus (06.12.2013)

TAVA izsludina konkursu „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013” (28.03.2013)<

Konkursam „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013” atlasīti 14 pretendenti (30.09.2013)

TAVA aptauja par veiksmīgākajiem jaunajiem tūrisma produktiem sākusies (27.11.2013)