RSS
A+

Projekts "Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspējas stiprināšana ārējos tirgos"

2010.gada 21.decembrī ir noslēgta vienošanās starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Programmu sadarbības iestādi kā Sadarbības iestādi un Tūrisma attīstības valsts aģentūru kā Finansējuma saņēmēju, par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1. aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” projekta „Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspējas stiprināšana ārējos tirgos”  īstenošanas nosacījumiem un kārtību.

Projekta ietvaros plānots sasniegt sekojošus mērķus, kas ir saskaņā ar Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010.-2015.gadam noteiktajiem mērķiem:

  1. Veicināt Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību.
  2. Veicināt tūrisma pakalpojumu eksportu, organizējot mērķa tirgiem atbilstošas Latvijas tūrisma piedāvājuma reklāmas kampaņas un nacionālos stendus.
  3. Veicināt tūrisma nozarē iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un koordināciju, lai nodrošinātu mērķa tirgu segmentiem atbilstošu tūrisma produktu piedāvājumu popularizēšanu un attīstību.

Projekta ietvaros aktivitātes tiks veiktas Latvijai augsti prioritāros un prioritāros tūrisma mērķa tirgos – Vācijā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, kā arī citās Latvijas tūrisma mērķa tirgus valstīs, atbilstoši Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijai 2010.-2015.gadam. Projekta aktivitātes tiks īstenotas divos galvenajos virzienos - nacionālo stendu organizēšana nozīmīgākajās starptautiskajās tūrisma izstādēs mērķa tirgos un reklāmas kampaņu organizēšana ārvalstīs, kas ietver plašu tūrisma mārketinga pasākumu kompleksu, atbilstoši katram tirgum – reklāmas kampaņu organizēšanu, tūrisma informācijas materiālu izdošanu, Latvijas tūrisma portāla veicināšanu, iepazīšanās vizītes ārvalstu tūrisma operatoriem un žurnālistiem, publicitātes pakalpojumus ārvalstu plašsaziņas līdzekļos. Projekta aktivitātes ir vērstas gan uz tūrisma nozares profesionāļu, gan tūristu auditoriju informēšanu mērķa tirgos. Projekta aktivitāšu īstenošana veicinās Latvijas atpazīstamību, Latvijas tūrisma pakalpojumu eksportu un tūrismā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un koordināciju. Papildus tūrisma mārketinga aktivitātes tiks organizētas saistībā ar Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2014.gadā – palielinot mārketinga aktivitāšu intensitāti tirgos, no kuriem ir lielāka ārvalstu tūristu plūsma, kā arī ērti un pieejami transporta savienojumi ar Latviju.

Projekta kopējais budžets ir 5 000 000 latu, no kuriem 3 000 000 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 2 000 000 latu ir Latvijas līdzfinansējums. Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Papildus informācija:

Inese Šīrava,
Vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos
inese.sirava@latvia.travel
Tel. 67358151


Saistītā informācija

“Lonely Planet” izdevis Latvijas tūrisma bukletu (29.12.2015.)

TAVA rosina zviedru blogerus pievērst uzmanību Latvijai (02.12.2015.)

TAVA: sāktais darbs Polijas tirgū ir jāturpina, bet darba forma vēl jāmeklē (30.11.2015.)

Latvija veiksmīgi piedalījusies darījumu ceļojumu izstādē Barselonā (26.11.2015.)

Zviedri vaicā par jauniem tūrisma produktiem (24.11.2015.)

TAVA aicina austriešus apmeklēt Latviju (23.11.2015.)

Jau rīt darbu sāks “IBTM World 2015” Barselonā (16.11.2015.)

Brēmenē – lietišķa interese par Latvijas tūrismu (12.11.2015.)

Semināros Lielbritānijā rosina interesi par Latvijas tūrismu (11.11.2015.)

Latvijas tūrismu popularizē Vācijas žurnālistiem (29.10.2015.)

Japāņu tūrisma operatori iepazīstas ar Latviju (23.10.2015.)

Uz darījumu izstādi “IBTM World 2015” Barselonā – īpaši kuplā skaitā (29.09.2015.)

Kazahstānā TAVA iepazīstina ar Latvijas tūrismu (29.09.2015.)

Sarīkojumā “Road Show 2015” popularizē Latvijas tūrismu Somijā (28.09.2015.)

TAVA popularizē Latvijas piedāvājumu Ukrainas Tūrisma forumā (21.09.2015.)

Seminārā Minskā iepazīstina ar mūsu valsts tūrisma piedāvājumu (14.09.2015.)

Ķīnas tūrisma operatori iepazīstas ar Latviju (09.09.2015.)

Publikācijas par Latvijas tūrisma vērtībām - žurnālā “National Geographic” pašmājās un kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā (11.08.2015.)

Kaimiņvalsts žurnāliste: “Ir īstais laiks igauņiem apceļot Latviju” (03.07.2015.)

Francijā mudina apmeklēt Latviju (30.06.2015.)

PAZIŅOJUMS par atbalsta piešķiršanu dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajās tūrisma izstādēs 2015. gadā (15.06.2015.)

TAVA iepazīstina Vācijas tūrisma profesionāļus ar nozares aktualitātēm (11.06.2015.)

TAVA laidusi klajā brošūru par Hanzas savienības pilsētām (02.06.2015.)

„Pažink Latvija” jeb „Iepazīsti Latviju!” nonācis pie Lietuvas lasītājiem (01.06.2015.)

Ziemeļvalstīs rosina interesi par mūsu tūrismu (28.05.2015.)

 

Spāņu žurnālisti vēlas Latviju iepazīt tuvāk (27.05.2015.)

Starptautiska žurnālistu grupa dodas iepazīt Latviju (27.05.2015.)

Lielisks TAVA jaunums - Rīgas karte franču valodā (26.05.2015.)

Austriešu žurnālists slavē Jūrmalu (25.05.2015.)

Austriešu avīzei – īpašs izdevums par Latviju (19.05.2015.)

Somu tūrisma profesionāļi iepazīstas ar nozares piedāvājumu Latvijā (18.05.2015.)

Izcila publikācija britu ceļojumu žurnālā par Latvijas tūrismu (14.05.2015.)

Nīderlandiešus iepazīstina ar darījumu tūrisma iespējām Latvijā (13.05.2015.)

Lietuvas žurnālists stāstīs par Latviju apjomīgā izdevumā (13.05.2015.)

TAVA Gruzijā rosina interesi par Latvijas tūrismu (05.12.2015.)

Latvijas tūrisms igauņu laikrakstā – bagātāks nekā jebkad (05.05.2015.)

TAVA aicina ziemeļvalstis par darījumu tūrisma galamērķi izraudzīties Latviju (28.04.2015.)

TAVA Austrijā rosina interesi par Latvijas tūrismu (27.04.2015.)

TAVA un Tērvetes rūķi pārliecina atbraukt uz Latviju (14.04.2015.)

TAVA: Latvija baltkrieviem kļūst arvien interesantāka (13.04.2015.)

Igauņu žurnālists gatavo rakstus piektajam gadskārtējam izdevumam par Latvijas tūrismu 01.04.2015.)

TAVA organizē nacionālo stendu izstādē „Otdih” Baltkrievijā (31.03.2015.)

Ar nacionālo stendu uz „MITT 2015” Maskavā (16.03.2015.) 

TAVA tiekas ar zviedru tūrisma žurnālistiem (11.03.2015.) 

Piedalīšanās nozīmīgajā tūrisma izstādē Berlīnē dod pamatu cerībām (10.03.2015.)

Martā ar nacionālo stendu uz starptautiskajām izstādēm Berlīnē un Maskavā (02. 03.2015.)

TAVA: Minhenes izstādē pauž vēlmi apceļot Latviju 24.02.2015.)

TAVA popularizē Latvijas tūrismu Hannoveres izstādē (18.02.2015.)

Baltijas darījumu tūrisma sarīkojumā popularizē Latviju (17.02.2015.)

Latvijas nacionālajā stendā priecājas par mūsu ziemas prieku piedāvājumu (16.02.2015.)

Latvijas nacionālais stends Hamburgā: interese ir, bažas – arī (11.02.2015.)

Latvijas nacionālais stends – tūrisma izstādēs Vācijā un Igaunijā (28.01.2015.)

TAVA: Vācijā interese par Latvijas tūrismu ir liela (27.01.2015.)

Lietuvā interese par Latvijas tūrisma piedāvājumu - lielāka nekā pērn (26.01.2015.)

Nīderlandiešiem – lietišķa interese par Latvijas tūrisma piedāvājumu (23.01.2015.)

Austrijā aug interese par Latvijas tūrismu (22.01.2015.)

Izstādē Somijā – daudz konkrētu jautājumu (21.01.2015.)

Jauni TAVA videoklipi iepazīstina ar Latvijas novadiem (21.01.2015.)

Ar Latvijas nacionālo stendu uz starptautiskajām tūrisma izstādēm Nīderlandē, Somijā un Lietuvā (12.01.2015.)

Sarīkojumā Vīnē iepazīstina ar Latvijas tūrisma piedāvājumu (16.12.2014.)

„Raadio 4” skubinās brīvdienas pavadīt Vidzemē (05.12.2014.)

TAVA aicina zviedrus veltīt uzmanību Latvijai arī turpmāk (01.12.2014.)

Vācu tūristi Brēmenē izrāda interesi par Latvijas un Baltijas apceļošanu (20.11.2014.)

TAVA pirmo reizi organizēs nacionālo stendu izstādē „EIBTM 2014” (14.11.2014.)

Latvijas veselības tūrisma semināru virkne - Krievijā un Baltkrievijā (06.11.2014.)

TAVA organizē nacionālo stendu nozīmīgajā starptautiskajā izstādē „WTM 2014” (03.11.2014.)

TAVA zviedru seniorus aicina apmeklēt Latviju (17.10.2014.)

Sēņu bildei Latvijas Valsts profilā - tūkstošu simpātijas visā pasaulē (12.09.2014.)

Semināros Somijā – interese par Latviju aug, satiksme varētu būt labāka (11.09.2014.)

TAVA semināros Krievijā un Baltkrievijā – medicīnas tūrisms (05.09.2014.)

Paziņojums par atbalsta piešķiršanu dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajās tūrisma izstādēs 2014./2015. gadā (25.08.2014.)

TAVA izveidojusi tūrisma sadaļu sociālā tīkla Facebook Latvijas valsts profilā (19.08.2014.)

Jauni TAVA izdevumi – gan pašiem, gan citiem (18.07.2014.)

Britu žurnālistiem daudz patīkamu pārsteigumu Latvijā (15.07.2014.) 

Londonā mudina konferenču rīkošanai izvēlēties Latviju (14.07.2014)

Ar TAVA atbalstu populārs zviedru raidījums meklēs sievu (27.06.2014)

Seminārā Kijevā TAVA popularizē Latviju (29.05.2014)

Izstādē „IMEX” Rīga un Latvija kļūst aizvien populārāka (23.05.2014)

Ar nacionālo stendu - uz IMEX Frankfurtē (16.05.2014)

Zviedru uzņēmējus rosina apmeklēt Latviju (09.05.2014)

Avioreiss „Rīga – Gēteborga” – laba iespēja piesaistīt vairāk zviedru tūristu (09.05.2014)

Ar pielikumu „Atpūta Latvijā” un sarīkojumu vēstniecībā Tallinā TAVA popularizē mūsu tūrismu Igaunijā  (07.05.2014) 

TAVA iepazīstina pleskaviešus ar Latvijas veselības tūrismu (28.04.2014)

TAVA un Tērvetes rūķi somu bērnus iepazīstina ar Latviju (16.04.2014)

Latvija mudina Ziemeļvalstu MICE plānos iekļaut mūsu valsti (15.04.2014)

TAVA: baltkrievu interese par Latvijas tūrisma piedāvājumu - necerēti liela (14.04.2014)

Latvija aicina tūristus izstādē Sanktpēterburgā (07.04.2014) 

Nacionālais stends – pirmo reizi Baltkrievijas tūrisma izstādē (07.04.2014)

TAVA tiekas ar zviedru žurnālistiem tradicionālajā tūrisma nozares sarīkojumā Stokholmā (04.04.2014.)

TAVA mudina zviedrus apmeklēt Latviju  (24.03.2014)

Latvijas nacionālais stends pulcē ne mazumu interesentu starptautiskajā tūrisma izstādē Maskavā (24.03.2014)

TAVA iepazīstinās ar Latvijas tūrismu Zviedrijas izstādē (19.03.2014)

TAVA iepazīstina ar Latvijas tūrisma piedāvājumu izstādē „INTOURMARKET 2014” (19.03.2014)

TAVA organizēs Latvijas nacionālo stendu starptautiskajā tūrisma izstādē Maskavā (18.03.2014)

TAVA pārstāvi uzņem viesos Pori (14.03.2014)

Izstādē „ITB 2014” gan nodibināti kontakti, gan noslēgti līgumi (11.03.2014)

Starptautiskajā tūrisma izstādē Berlīnē – liela interese par Rīgu 2014 (10.03.2014)

TAVA pirmo reizi stāsta par Latviju Visbijā (03.03.2014)

Marts sākas ar piedalīšanos nozīmīgā tūrisma izstādē Berlīnē (03.03.2014)

TAVA: Piedalīšanās Vācijas populārajās galapatērētāju izstādēs bijusi veiksmīga (26.02.2014)

Latvijas tūrisma nozare turpina izstāžu sezonu Vācijā (17.02.2014)

Latvijas nacionālais stends – tūrisma izstādē Igaunijā (10.02.2014)

Reizē ar „Balttour 2014” piedalīsimies izstādē Hamburgā (03.02.2014)

Seminārā Zviedrijā TAVA stāsta par Rīgu – Eiropas kultūras galvaspilsētu (28.01.2014)

Dienvidvācijā iepazīstina ar Latvijas tūrismu (27.01.2014)

Ar Latvijas nacionālo stendu - uz starptautisko tūrisma izstādi Lietuvā (23.01.2014)

http://www.tava.gov.lv/lv/latvijas-nacionalaja-stenda-holandiesus-iepazistina-ar-visu-baltiju (22.01.2014)

Ziemeļvalstīs lielākajā tūrisma izstādē Latvijai lielāka uzmanība nekā citkārt (21.01.2014)

Starptautiskajā tūrisma izstādē "Matka 2014" Latvijai - goda vieta (16.01.2014)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis atzinīgi novērtē Latvijas piedalīšanos izstādē "Matka" (16.010.2014)

Izstādes "Matka" priekšvakarā Latvijas puse rīko pieņemšanu somu tūrisma speciālistiem un žurnālistiem (15.01.2014)

Dienu pirms starptautiskās tūrisma izstādes "Matka 2014" - darba seminārs ar Latvijas pusei lietišķām sarunām (15.01.2014)

Latvijas nacionālais stends pēc ilgāka pārtraukuma - atkal starptautiskā tūrisma izstādē Nīderlandē

Somijas TV ēterā – sirsnīga pusstunda par Latviju (13.12.2013)

TAVA Vācijā ar audiovizuālu vēstījumu stāsta par Latviju (10.12.2013)

TAVA Maskavā stāsta par nākamā gada svarīgākajiem notikumiem Latvijā (29.11.2013)

Berlīnē – informatīvs tūrisma seminārs (28.11.2013)

TAVA Stokholmā aicina apmeklēt Latviju (26.11.2013)

TAVA piedalās izstādē Brēmenē (11.11.2013)

Īstenota Krievijas mediju vizīte (11.11.2013)

TAVA Vīnē aicina apmeklēt Latviju (31.10.2013)

Ar Latvijas nacionālo stendu – uz vienu no nozīmīgākajām tūrisma izstādēm – „WTM” Londonā (30.10.2013)

TAVA uzņem ciemos Vācijas tūrisma uzņēmumu pārstāvjus (23.10.2013)

TAVA aicina sudraba paaudzes zviedrus baudīt kultūru Latvijā (18.10.2013)

Zviedrus interesē Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas - ieceres (08.10.2013)

TAVA stāsta par Latvijas tūrisma ziemas sezonu Minskā (30.09.2013)

Piedalīšanās publicitātes sarīkojumā Somijā – vairāk nekā izdevusies (13.09.2013)

Krievu žurnālisti slavē tūrismā strādājošos mūsu valstī (03.09.2013)

Maskavā informē par Latvijas tūrisma aktualitātēm (30.08.2013)

Somu un lietuviešu žurnālisti ar darba vizīti Latvijā – apmierināti (27.08.2013)

Stāstīs par Latviju Krievijā un citās valstī (26.08.2013)

TAVA izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai dalībai nacionālajos stendos 2013./2014. gadā (19.08.2013)

Somijas un Lietuvas žurnālisti aktīvo tūristu acīm iepazīst Rīgu un Zemgali (22.08.2013)

Tuvojas rudens semināri Krievijas un NVS tirgos (12.08.2013)

TAVA izsludina apjomīgu konkursu par starptautiskas kultūras tūrisma reklāmas kampaņas izstrādi un īstenošanu (10.07.2013)

Vēstniecībā Maskavā iepazīstina ar Latgales tūrisma iespējām (11.06.2013)

ASV televīzijas producente veiksmīgi iemūžinājusi „Latvijas brīnumus” (27.05.2013)

Krievijas tūrisma operatori izbauda Latvijas pavasari (17.05.2013)

Latgale apbur Krievijas tūrisma speciālistus (16.05.2013)

Iepazīst Latviju no golferu skatpunkta (10.05.2013)

Vācijas tūrisma operatori – iepazīšanās vizītē Latvijā (08.05.2013)

Ēģiptiešu žurnālists mudinās tautiešus iepazīt Latviju (02.05.2013)

TAVA aicina uz tikšanos ar Pleskavas apgabala tūrisma nozares pārstāvjiem darbseminārā Latvijā (16.04.2013)

Kaļiņingradā iepazīstina ar Latvijas tūrisma piedāvājumu (15.04.2013)

Sanktpēterburgā iepazīstina ar Latvijas tūrisma jaunumiem (08.04.2013)

Ar Latvijas nacionālā stenda organizēšanu „MITT” Krievijā un „TUR” Zviedrijā sekmīgi pabeigta pavasara tūrisma izstāžu sezona (27.03.2013)

Latvijas nacionālais stends – izstādē “TUR 2013” Zviedrijā (20.03.2013)

Lietuvas žurnālistiem spilgtākie iespaidi – no tikšanās ar Latvijas cilvēkiem (19.03.2013)

Stāsta par Latviju starptautiskajā tūrisma izstādē „INTURMARKET 2013” Maskavā (18.03.2013)

 

Uz izstādi „MITT 2013” Maskavā – no Latvijas vairāk dalībnieku nekā citkārt (18.03.2013) 

 

Izstādē „ITB 2013” Vācijas tūrisma profesionāļi aktīvi interesējas par Rīgu - Eiropas kultūras galvaspilsētu (13.03.2013)

Izstādē „ITB 2013” akcentēs Rīgas gatavību kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu (04.03.2013)

Top Latvijas ceļvedis somu žurnālista acīm (19.02.2013)

”Tourest” Igaunijā sasniedz rekordu, Latvijas puse – gandarīta (18.02.2013)

„Balttour” stafeti pārņem igauņu „Tourest 2013” (12.02.2013)

Izstādes „Adventur 2013” pirmie soļi – vēl nedroši (05.02.2013)

Lietuviešiem jauna tūrisma izstāde – jaunas iespējas ar Latvijas nacionālo stendu saistīt uzmanību (28.01.2013)

Latvijas piedalīšanās izstādē „Matka 2013” aizritējusi godam (21.01.2013)

Stāstām par Latviju starptautiskajā izstādē „Matka 2013” Somijā (17.01.2013)

Restorānā Maskavā degustē Latvijas labumus (21.12.2012)

Krievijas tūroperatori iepazīst darījumu tūrisma iespējas Latvijā (21.11.2012)

Latvijas nacionālais stends izstādē „WTM 2012” Londonā izpelnījies atzinību (12.11.2012)

Latvijas nacionālais stends – starptautiskajā tūrisma izstādē „WTM” Londonā (30.10.2012)

„Baltic Connecting 2012” izbraukumu tūres sākušās (24.10.2012)

„Baltic Connecting 2012” - klāt (22.10.2012)

 Jūrmala uzņem Vācijas tūrisma operatorus (09.10.2012)

Noskaidroti atbalsta saņēmēji dalībai nacionālajā stendā starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs 2013. gadā (09.10.2012)

Tūrisma profesionāļu sarīkojumā „Baltic Connecting 2012” Viļņā pulcēsies vairāk nekā 200 dalībnieku(18.09.2012)

TAVA izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai dalībai nacionālajos stendos 2012./2013. gadā (03.09.2012)

Būs jauna tūrisma karte „Atpūta ģimenei ar bērniem Latvijā” (19.07.2012)

Tērvetes Rūķus bērniem veltītajā izstādē Helsinkos uzņem ar patiesu sajūsmu (28.04.2012)

Starptautiskā izstāde „TUR” - nozīmīgākā tikšanās iespēja ar zviedru tūrisma industrijas pārstāvjiem (02.04.2012)
„MITT 2012” – rosīga, Latvijas stends – patīkami izceļas (27.03.2012)
 Pēdējais ieraksts starptautisko tūrisma izstāžu gada ieskaņas kalendārā – „TUR 2012” Zviedrijā (16.03.2012)
Uz starptautisko tūrisma izstādi Maskavā – sevišķi kuplā skaitā (14.03.2012)
Latvijas tūrisma nozare dibina kontaktus „ITB” Berlīnē 
(13.03.2012)

Latvijas vārds nests godam (05.03.2012)

Ar TAVA gādību Maskavā rīko darba semināru (20.02.2012)

Latvijas nacionālais stends izpelnās lielu ievērību starptautiskajā tūrisma izstādē Tallinā (20.02.2012)

 Reģionālajā tūrisma izstādē Zviedrijas pilsētā Linkopingā iepazīstina ar Latviju(15.02.2012)

TAVA sagatavojusi simt īpašu tūrisma piedāvājumu starptautiskajai izstādei Tallinā (14.02.2012)

TAVA uzņem ciemos Krievijas tūrisma uzņēmumu pārstāvjus(2.02.2012)
TAVA veiksmīgi popularizē Latviju specializētā braucienā ar „Viking Line” kuģi (24.01.2012)
TAVA: starptautiskajā tūrisma izstādē Helsinkos interese par Latvijas stendu nenoplaka ne brīdi (23.01.2012)
TAVA ar Latvijas dizainerēm iepazīstina Maskavu (22.12.2011)

Tematiskā sarīkojumā Maskavā aicina iepazīt Latvijas pavārmākslu (12.12.2011)
TAVA piedalīšanās izstādē Zviedrijā – īpaši gaidīta
TAVA Maskavā informē par medicīnas tūrisma iespējām, tūrismu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ceļotājiem pāri pusmūžam
TAVA nacionālais stends pulcina apmeklētājus starptautiskajā tūrisma izstādē Londonā

Noskaidroti atbalsta saņēmēji dalībai nacionālajā stendā starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs 2012. gadā

TAVA publicitātes sarīkojumos uzrunā Ziemeļvalstu seniorus

TAVA uz nacionālo stendu starptautiskajā tūrisma izstādē Londonā aicinās ar SMS kampaņu

TAVA seminārā Maskavā informē par ziemas sezonas tūrisma iespējām Latvijā

TAVA uzrunā Ziemeļvalstīs lielākās veselības tūrisma izstādes apmeklētājus

Gadskārtējā seminārā skandināvus iepazīstina ar Latvijas tūrisma piedāvājumu

TAVA noslēdz sadarbības līgumu par mārketinga aktivitāšu īstenošanu Krievijā

TAVA līdz 28.septembrim (ieskaitot) pagarina pieteikšanos atbalsta saņemšanai dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs (26.09.2011)

Rīgā - starptautiskais tūrisma nozares darba seminārs "Baltic Connecting" (19.09.2011)

TAVA atgādina, ka projektu iesniegumi par atbalsta saņemšanu dalībai izstādēs iesniedzami līdz 26. septembrim (19.09.2011)

TAVA popularizēs Latvijas tūrisma piedāvājumu Helsinkos, Turku, Jiveskilē un Kouvolā (12.09.2011)

TAVA izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai komersantiem, pašvaldībām un ostu pārvaldēm dalībai nacionālajos stendos 2012. gadā (02.09.2011)

TAVA noslēdz sadarbības līgumu par publicitātes un mārketinga aktivitāšu īstenošanu Somijā un Zviedrijā (29.08.2011)

Aicina reģistrēties starptautiskajam darbsemināram “Baltic connecting” (29.06.2011)

Projekta Dižā Baltijas apceļošana 2011 tūrisma objektus apmeklējuši Baltijas mediju pārstāvji (07.06.2011)

Zviedru medijus iepazīstina ar Latvijas tūrisma piedāvājumu (27.05.2011)

Somiem liela interese par biznesa un atpūtas tūrismu Latvijā (24.05.2011)

TAVA atbalsta konferenču tūrisma kataloga izdošanu (20.05.2011)

Latvijas tūrisma piedāvājums - Zviedrijas un Igaunijas medijos (20.05.2011)

Preses brauciens Latvijā tūrisma kampaņas "Dižā Baltijas apceļošana 2011" ietvaros ir noslēdzies (17.05.2011)

TAVA piedalās tūrisma darba semināros Somijā  (10.05.2011)

TAVA izdevusi jaunas tūrisma produktu brošūras (06.05.2011)

Cerīgi pēc tūrisma izstādes Maskavā (11.04.2011)

Gaida atdevi no tūrisma izstādes Berlīnē (11.04.2011)

Plaša pārstāvniecība tūrisma izstādē Maskavā (14.03.2011)

Tūrisma izstādē Berlīnē – ar ERAF atbalstu (04.03.2011)

2011. gada 17.februārī noslēdzās ERAF projekta ietvaros finansētā atlase (02.03.2011)

Dižā Baltijas apceļošana